Fagertoppen

Nytt boligprosjekt for Ramfjord Boligutvikling

Fagertoppen er et nytt og spennende boligprosjekt I Tromsø, i regi av Ramfjord Boligutvikling. Feltet vil totalt bestå av 40 moderne boligenheter fordelt på 5 ulike boligtyper. Boligene har meget gode og moderne planløsninger med god plassutnyttelse og store terrasseløsninger.

Vi takker for tilliten og ser frem mot et spennende samarbeid. Prosjektet legges ut for salg i løpet av høsten. I mellomtiden kan man besøke landingssiden og melde sin interesse. Se mer på fagertoppen.no
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen